top of page

Analýza nápojov a potravín

Získajte hĺbkovú analýzu vína, piva a širokej škály ďalších nápojov a jedál.

Chemický rozbor potravín a nápojov je kľúčový pre zachovanie kvality, ochranu zdravia spotrebiteľov a podporu inovácií vo výrobe. Naše služby vám poskytujú dôležité údaje pre:

  • Zabezpečenie kvality produktov a presného označovania –testujeme chemické zloženie každej šarže, aby sme zaručili súlad s normami chuti, textúry a výživy.
     

  • Zvýšenie bezpečnosti potravín a nápojov –monitorovaním kľúčových komponentov vám pomôžeme splniť regulačné a bezpečnostné požiadavky a minimalizovať zdravotné riziká pre spotrebiteľov.
     

  • Optimalizácia výrobných procesov -získať hlbšie pochopenie interakcií zložiek počas spracovania, čo vedie k efektívnejším metódam výroby.
     

  • Detekcia alergénov -špecializujeme sa na kvantifikáciu alergénov (napríklad meranie obsahu laktózy).

Pre našich zákazníkov

bottom of page