top of page

Analýza kultivačných médií

Získajte komplexnú analýzu všetkých typy rastových médií, ako čerstvých tak použitých.

Chemická analýza rastových médií je základným nástrojom na zabezpečenie kvality, efektívnosti a inovácie v biotechnologických procesoch.Naše služby vám poskytujú dôležité údaje pre:

 • Zachovanie konzistencie média – analýza vyhodnotí, či vaše rastové médium spĺňa štandardy pre experimenty alebo produkciu.
   

 • Optimalizácia podmienok rastu – identifikáciou a úpravou hladín živín v rastovom médiu pre lepší výnos.
   

 • Zvýšenie nákladovej efektívnosti – určením nespotrebovaných drahých komponentov v médiách a preskúmaním možností ich recyklácie.
   

 • Dodržiavanie súladu s predpismi – získaním podrobného prehľadu o podmienkach rastu a zložení médií podľa regulačných požiadaviek.
   

Predmety analýzy

bottom of page