top of page

Analýza nápojů a potravin

Získejte hloubkovou analýzu vína, piva, a širokou škálu jiných nápojů a potravin.

Chemický rozbor potravin a nápojů je zásadní pro udržení kvality, ochranu zdraví spotřebitelů a podporu inovací ve výrobě potravin a nápojů. Naše služby vám poskytují základní údaje pro:

  • Zajištění kvality produktů a přesného označení – testujeme chemické složení každé šarže, abychom zaručili shodu s normami chuti, textury a výživy.
     

  • Zvýšení bezpečnosti potravin a nápojů – sledováním klíčových komponent vám pomůžeme splnit regulační požadavky na bezpečnost a minimalizovat zdravotní rizika spotřebitelů.
     

  • Optimalizace výrobních procesů – získat hlubší porozumění interakcím složek během zpracování, což vede k účinnějším a nákladově efektivnějším metodám.
     

  • Detekce alergenů - specializujeme se na kvantifikaci alergenů (např. měření obsahu laktózy).

Pro naše zákazníky

bottom of page